NOTOWANIA CEN – Wielkopolska
grudzień 2020 (28.12.2020)
Targowisko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto paszowe  zł/dt 60,00 56,60 68,44   57,50 52,00 53,50 62,00 58,58
 Pszenica paszowa  zł/dt 100,00 82,29 86,60   77,50 74,50 78,00 80,00 82,70
 Jęczmień paszowy  zł/dt 90,00 65,84 75,00   65,00 63,00 64,50 76,00 71,33
 Pszenżyto  zł/dt 85,00 64,47 75,75   67,50 61,00 64,25 68,50 69,50
 Mieszanka zbożowa  zł/dt 85,00 59,00 78,33   65,00 56,50 58,50 68,00 67,19
 Ziemniaki jadalne  zł/kg 0,90 1,24 1,43 0,80 1,50 1,00 1,00 1,03 1,11
 Marchew jadalna  zł/kg 2,50 2,35 2,20 2,50 2,80 2,70 1,56 2,83 2,43
 Pietruszka korzeń  zł/kg 5,50 4,30 4,63 4,00 5,67 4,67 3,50 4,73 4,62
 Buraczki czerwone  zł/kg 1,87 2,16 1,63 2,80 2,50 1,83 1,60 2,67 2,13
 Seler  zł/kg 5,33 3,70 4,65 3,00 5,00 4,57 3,60 4,67 4,31
 Por  zł/kg 5,83 2,70 3,67 4,90 6,00 5,17 4,50 5,50 4,78
 Pomidory  zł/kg 9,00 6,40 6,25 4,75   6,67 14,00 9,67 8,10
 Ogórki  zł/kg   6,80 4,90 4,30     7,00   5,75
 Prosię (15 kg) zł/szt.   166,67 172,50       150,00   163,06
 Cielę (40 kg) zł/szt.   833,33 775,00           804,17
 Krowy zł/szt.   3 666,67 4 000,00           3 833,33
 Jaja zł/szt. 0,60 0,86 0,73 0,50 0,70 0,82 0,73 0,68 0,70
 Ziemniaki jadalne wczesne zł/dt                  
 Kapusta biała  zł/kg 0,93 3,10 2,67 2,40 2,50 2,47 0,86 1,30 2,03
 Jabłka deserowe  zł/kg 3,17 3,80 3,67 3,20 4,50 3,33 3,08 3,50 3,53
 Truskawki  zł/kg                  
 Pomidory spod osłon - malinowe  zł/kg 18,00   6,50 8,00 10,67   17,00 11,67 11,97
 Ogórki spod osłon - długie  zł/kg 11,25   6,00 4,80 7,00   8,50 8,83 7,73
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie i Zakłady przetwórcze
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto konsumpcyjne  zł/dt 59,80 65,00 55,00 51,00 56,50   54,25 57,19 56,96
 Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 85,52 67,00 74,50 78,00 83,00 83,46 81,50 82,87 79,48
 Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 67,52 58,50 63,50 59,33 65,00   64,00 64,60 63,21
 Pszenica paszowa  zł/dt 80,44 67,00 71,00 73,33 80,33 78,00 76,00 79,66 75,72
 Żyto paszowe  zł/dt 56,50 52,50 52,50 49,33 56,33 53,89 56,00 56,22 54,16
 Jęczmień paszowy  zł/dt 69,50 69,00 59,00 57,67 65,00 65,74 60,50 64,03 63,80
 Pszenżyto  zł/dt 69,88 60,00 59,50 60,67 66,67 68,28 61,00 64,60 63,82
 Owies  zł/dt 59,36 55,00 56,00   59,00   61,00 60,00 58,39
 Kukurydza na ziarno  zł/dt 78,41 50,00 77,50 72,00 72,00   65,00   69,15
 Groch  zł/dt 93,26     95,00         94,13
 Mak   zł/dt                  
 Gryka  zł/dt       220,00         220,00
 Łubin słodki  zł/dt 96,30     98,00         97,15
 Ziemniaki przemysłowe   zł/dt 26,00       35,00     20,00 27,00
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Jabłka deserowe  zł/kg 2,70 3,63 4,67 2,92 3,00 2,63 1,80 2,50 2,98
 Wiśnie  zł/kg                  
 Truskawki  zł/kg                  
 Pomidory gruntowe do przetwórstwa  zł/kg       3,50         3,50
 Ogórki gruntowe  zł/kg   7,00 4,00 4,83         5,28
 Papryka czerwona  zł/kg 8,40 9,20 9,07 6,75 5,00       7,68
 Papryka zielona  zł/kg 8,20 6,50 7,50 4,94 5,00       6,43
 Marchew jadalna  zł/kg 1,10 1,88 1,39 1,84 2,00 2,10 1,00 1,37 1,58
 Pietruszka- korzeń  zł/kg 2,40 3,30 2,98 3,53 2,75 3,55 2,90   3,06
 Buraczki czerwone  zł/kg 1,10 1,60 1,00 1,93 1,00 1,43 0,80 1,50 1,29
 Seler  zł/kg 2,20 3,40 2,52 2,60 3,00 3,85 1,80   2,77
 Por  zł/kg 4,40 2,15 3,30 4,30 4,00 4,05 2,20   3,49
 Cebula  zł/kg 1,30 1,75 1,23 1,80 1,05 1,60 1,10 1,50 1,42
 Kapusta biała  zł/kg 0,80 2,05 1,04 2,20 1,50 1,68 0,50 0,87 1,33
 Ziemniaki jadalne  zł/dt 70,00 101,75 75,50 65,78 75,00 80,00 36,00 53,33 69,67
 Jabłka do przetwórstwa zł/dt       271,10       200,00 235,55
 Ogórki spod osłon zł/dt   500,00   556,00       525,00 527,00
 Pomidory spod osłon zł/dt 620,00 550,00 800,00 583,00       533,33 617,27
 Kapusta biała wczesna zł/dt                  
 Ogórki spod osłon - długie zł/dt 560,00   740,00 556,00     800,00 583,33 647,87
 Pomidory spod osłon - malinowe zł/dt 950,00     786,00     750,00 700,00 796,50
Małe ubojnie i przetwórnie – dzienny ubój do 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 3,65 3,01 3,52 3,97 3,74 3,56 3,37 3,27 3,51
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 2,62 2,00 2,29   3,00 2,68 2,60 2,00 2,46
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 7,38 6,87 7,15 7,04 7,80 7,57 7,19 7,17 7,27
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,91 4,80 4,31   4,75 4,80 4,10 5,03 4,67
Duże zakłady przetwórcze – dzienny ubój powyżej 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg     3,48 4,31 4,00   3,45   3,81
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg     2,42   2,90   2,89   2,74
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg     6,99       6,35   6,67
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg     4,23       2,80   3,51
Mleko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,34 1,37 1,47 1,27 1,35 1,35 1,42 1,57 1,39
Prywatni oferenci
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Prowit LP  zł/dt 258,00 254,50 271,00 270,33   266,00 259,00 245,00 260,55
 Prowit T  zł/dt 235,63 225,00 259,00 249,00 235,00 250,00 248,00 236,00 242,20
 Mieszanka PW  zł/dt 171,33 194,67 185,00 238,00 172,00 194,00 132,00 147,00 179,25
 Mieszanka PT-1  zł/dt 143,11 141,67 135,25 143,50 136,67 142,83 123,50 130,67 137,15
 Mieszanka PT-2  zł/dt 133,18 135,00 128,50 130,00 134,00 135,00 119,50 127,33 130,31
 Mieszanka L  zł/dt 136,78 149,67 134,83 161,00 138,33 160,00 129,75 131,33 142,71
 Mieszanka CJ  zł/dt 190,50 184,50 163,17 165,00 160,33 187,50 164,00 148,67 170,46
 Mieszanka B  zł/dt 119,88 145,50 135,50   133,33 144,88 129,50 123,00 133,08
 Koncentraty 10% dla:
 loch  zł/dt 263,38 265,00 233,50 253,13 255,00 240,75 239,00 244,00 249,22
 prosiąt  zł/dt 328,00 270,00 279,08 286,00 286,00 287,67 283,67 277,33 287,22
 warchlaków  zł/dt 279,38 285,00 241,75 265,00 292,00 271,00 257,33 273,00 270,56
 tuczników  zł/dt 262,44 279,00 256,38 242,73 265,50 250,33 249,00 262,67 258,51
 Koncentraty 15% dla:
 loch  zł/dt   264,00 234,00 257,13 230,00     232,00 243,43
 prosiąt  zł/dt     282,67 278,90 275,00     264,00 275,14
 warchlaków  zł/dt     277,67 245,00 265,00 260,00 248,00 252,00 257,94
 tuczników  zł/dt 246,24 236,00 251,78 219,73 260,00 251,00 257,00 246,00 245,97
 Koncentraty 20% dla:
 loch  zł/dt 286,86 268,33 229,25 263,16 267,00 241,50 247,38 232,50 254,50
 prosiąt  zł/dt 290,12 303,00 254,25 285,27 295,50 274,75 270,00 225,00 274,74
 warchlaków  zł/dt 265,00 290,00 224,00 257,00 282,50 259,25 241,75 237,50 257,13
 tuczników  zł/dt 242,17 273,50 217,38 242,22 260,00 253,50 252,00 216,00 244,60
 Inne pasze:
 śruta sojowa  zł/dt 195,67 176,00 196,13 182,50 195,00 187,33 209,33 168,00 188,74
 śruta rzepakowa  zł/dt 151,73 273,60 132,57 121,00 152,00 133,33 126,67 122,00 151,61
 otręby pszenne  zł/dt 86,00 77,20 75,89 86,65 77,50 80,67 65,25 67,33 77,06
 otręby żytnie  zł/dt 72,00 65,50 64,61 64,50 72,50 65,50 56,75 65,00 65,80
 Nawozy mineralne:
 Mocznik (46%)  zł/dt 144,67 137,60 131,00 128,14 134,00 139,33 145,63 141,00 137,67
 Saletra amonowa (34%)  zł/dt 112,25 114,00 102,29 103,46 104,67 110,00 111,38 107,00 108,13
 Saletrzak (28%)  zł/dt 100,25 102,80 93,92 91,82 94,00 95,33 100,33 98,00 97,06
 Superfosfat granulowany (18%)  zł/dt   102,00 73,00 137,00 137,50 90,00 90,50 93,00 103,29
 Superfosfat pylisty (18%)  zł/dt               79,00 79,00
 Sól potasowa (60%)  zł/dt 151,00 155,40 149,58 141,33 135,33 144,67 150,31 113,67 142,66
 Polifoska 8:24:24  zł/dt 164,00 172,00 162,25 164,17 166,00 172,08 180,00 172,50 169,13
 Polifoska 6:20:30  zł/dt 166,25 164,80 157,35 163,27 161,00 166,67 170,88 167,33 164,69
 Polifoska 4:12:32  zł/dt 142,00 144,50 155,00   151,00 165,00 165,00 168,00 155,79
 Amofoska 4:16:18  zł/dt   131,50 115,75 108,08 119,00 100,00 115,00 112,00 114,48
 Siarczan potasu  zł/dt   260,00 270,50 265,00   250,00 235,00 284,00 260,75
 Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 155,00 156,25 150,50 144,00 152,00 150,00 159,67 152,33 152,47
Usługi
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 1 godz. najmu pracownika zł/h 16,33 18,25 17,25 19,75 17,00 15,00 13,80 17,67 16,88
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h 303,33 152,25 170,00 205,00 170,00   135,00 170,00 186,51
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 276,67 177,25 165,00 215,00 230,00 175,00 229,67 210,00 209,82
 Podorywka zł/h 234,50 128,33 136,67 175,00 150,00 150,00 145,00 160,00 159,94
 Kultywatorowanie zł/h 129,15 122,00 146,67 145,00 150,00 133,50 142,50 145,00 139,23
 Talerzowanie zł/h 168,15 131,75 187,33 167,50 170,00 155,00 150,00 169,67 162,43
 Bronowanie zł/h 108,20 116,25 120,00 140,00 145,00 123,00 120,00 130,00 125,31
 Agregat uprawowy zł/h 188,00 156,67 187,33 195,00 170,00 145,00 139,33 170,00 168,92
 Agregat uprawowo-siewny zł/h 256,90 165,00 225,00 210,00 210,00   210,00 215,00 213,13
 Siew siewnikiem zbożowym  zł/h 140,00 156,00 215,00 165,00 170,00 131,00 132,50 190,00 162,44
 Siew siewnikiem punktowym zł/h 140,00 181,00 184,17 153,33 180,00   181,00 190,00 172,79
 Sadzenie ziemniaków zł/h   162,25 133,00 185,00 160,00     144,00 156,85
 Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h   321,75 269,00 250,00 265,00 150,00 339,09 300,00 270,69
 Rozsiewacz wapna zł/h 123,75 114,00 123,33 170,00 195,00   144,69 143,33 144,87
 Opryskiwacz zawieszany zł/h 120,00 106,25 120,00 130,00 120,00   105,00 96,67 113,99
 Kosiarka rotacyjna zł/h 130,00 135,75 132,83 165,00 140,00 150,00 133,24 151,67 142,31
 Kosiarko-sieczkarnia zł/h   750,00 461,67 475,00 650,00   500,20 473,33 551,70
 Kombajn zbożowy zł/h 372,33 352,50 339,17 321,33 335,00 311,00 321,07 366,67 339,88
 Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h   386,67 360,00 335,00 375,00   349,27 370,00 362,66
 Kombajn do ziemniaków zł/h   240,00 290,00 305,00 200,00   210,00 333,33 263,06
 Kombajn do buraków zł/h   810,00 783,33 596,67 800,00   635,00   725,00
 Prasa do słomy kostkująca wielkogabarytowa zł/h 160,00 167,50 167,50 260,00 250,00 150,00 140,00 165,00 182,50
 Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 139,80 173,00 155,00 198,33 152,50   166,39 177,33 166,05
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 179,10 129,67 120,00 140,00 120,00 112,60 108,29 125,00 129,33
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 164,00 152,00 153,33 230,00 160,00 130,00 141,67 149,00 160,00
Pozostałe ceny                    
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Olej napędowy zł/l 4,50 4,55 4,34 4,33 4,34 4,43 4,46 4,62 4,45
 Cena sznurka do prasy kł. 34,75 39,00 54,95 32,54 38,67 40,00 39,25 39,33 39,81
 Cena siatki do prasy szt. 350,00   356,11 297,50 333,33 355,00 350,00 303,33 335,04
 Słoma żytnia zł/dt 14,50 17,20 28,08 26,00 17,67 20,00 18,50 16,33 19,79
 Słoma jęczmienna zł/dt 14,50 17,80 28,56 26,00 18,00 25,33 20,00 18,67 21,11
 Słoma pszenna zł/dt 15,00 18,40 30,89 27,00 21,33 25,00 22,50 19,33 22,43
 Siano łąkowe zł/dt 25,33 50,20 42,25 40,50 40,00 43,50 36,00 38,33 39,51
 Obornik zł/dt 10,00 10,30 14,50 15,00 7,00   7,83 12,67 11,04
 Wapno węglanowe (bez kosztów transportu) zł/dt     14,00   8,75   9,00 6,93 9,67
 Wapno tlenkowe (bez kosztów transportu) zł/dt   35,00 25,00   28,75       29,58
 Cielę 40 kg zł/szt. 700,00 850,00 790,00 700,00 800,00 733,33 825,00 983,33 797,71
 Młodzież bydlęca 150 kg zł/szt. 1 466,67 1 325,00 1 637,50 1 383,33 2 000,00 1 500,00 1 650,00 1 600,00 1 570,31
 Jałówka hodowlana zł/szt. 4 650,00 4 615,00 5 033,33 6 100,00 5 100,00 5 000,00 4 800,00 5 766,67 5 133,13
 Loszka hodowlana zł/szt. 950,00 730,00 808,33 1 150,00 750,00 750,00 696,67 740,00 821,88
 Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 57,50 72,50 97,33 145,00 77,50 69,26 68,33 83,33 83,84
 Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 51,25 53,00 55,63 52,50 60,33 59,44 50,33 60,00 55,31
 Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 85,00 78,00 97,42 95,00 91,67 78,88 76,00 79,33 85,16
 Krowa użytkowa zł/szt. 3 500,00 4 280,00 3 744,44 4 000,00 4 500,00 4 600,00 3 600,00 4 766,67 4 123,89
Jednostka zbożowa zł/dt 66,45 60,88 59,63 60,11 65,17 65,88 63,38 64,98 63,31
Mapa rejonów